พช.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะครูโรงเรียน OTOP

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่


2019-05-17 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 173

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการ พัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการประชุม คณะครูโรงเรียน OTOP เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายนริศ บุญสถิต ผู้อำนวยการ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และคณะครู จากโรงเรียน OTOP เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทางด้านอาหาร ประเภทไส้อั่ว และ แหนม ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ และจัดการฝึกอบรม โดยกรมการกรมการ พัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มี การอบรม จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

  • รุ่นที่ 1 ประเภทไส้อั่ว ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562
  • รุ่นที่ 2 ประเภทแหนม ระหว่างวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่, ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่)


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0