ผ้าถุง บาติก แบบที่3


2019-04-10 17:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

ผ้าถุงบาติก เป็นการนำผ้าบาติก มาทำการต่อยอด โดยการน้ำมา ย้อมสีหม้อห้อม ที่เป็นเอกลักษณ์ ของคนเหนือ (ล้านนา) และตกแต่งด้วยการเพ้นลายต่างๆ ลายไปให้ดูสวยงาม **การชัก2ครั้งแรกสีผ้าจะตก*** รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

แบบที่ 3

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0