ผ้าซิ่นกะเหรี่ยง


2019-08-25 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 505

ผ้าซิ่นกะเหรี่ยงทอมือ เย็บปักลวดลายด้วยมือทั้งหมด จากม่อนจอง อันเป็นเอกลักษณ์ชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ผ้าซิ่นกะเหรี่ยง

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


ตัวอย่าง


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0