ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

ขนาด 10 x 28 x 28 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)


2019-09-16 14:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 481

โมเดลงานปั้นด้วยดิน ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว ปั้นเลียนแบบของจริงใช้ความอดทน และตั้งใจเพื่อผลงาน ให้ออกมางดงามที่สุด และเหมือนจริงหรือใกล้เคียงที่สุด ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0