ปลาทอง เพ้นท์ทับทอง

ขนาด 4.5 x 8 x 3.3 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง)


2019-04-15 18:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 519

เป็นการตกแต่ง หัตกรรมเครื่องเขิน โดนเพ้นท์ ลายทับทอง เพื่อเพิ่ม ความหลากหลาย ให้สวยงาย “เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ เพื่อไม่ให้ หายไปตามกาลเวลา” รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

แบบที่ 1

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0