ตุ๊กตา ชาวเขา


2019-04-02 20:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 970

ผลิตด้วย กลุ่มศูนย์ผลิต ตุ๊กตาเชียงใหม่ เป็นตุ๊กตา ปั่นผ้า ที่บอกเล่าเรื่องราว และวิถีชีวิต ของชน เผ่าต่างๆ ผ่านตุ๊กตา รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


ตัวอย่าง

สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0