ช้าง ปั้นขี้เลื่อย กรอบทอง


2019-04-04 20:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 269

การประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ จากขี้เลื่อย ฝีมือ และความคิด เกิดจากช่างสล่า อย่างแท้จริง ทำให้เกิด แนวคิดสรรสร้างชิ้นงาน ผ่านสองมือ จากวัสดุในท้องถิ่น อย่าง “ขี้เลื่อย” ก่อให้เกิดเป็นมูลค่า และ สวยงามอย่างน่าทึ่ง รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ช้าง ปั้นขี้เลื่อย กรอบทอง

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0