ชาเจี่ยวกู้หลาน

บรรจุ 30 ซอง


2022-03-29 22:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 144

ชาเจี่ยวกู้หลาน บรรจุ 30 ซอง เจียวกู่หลาน เป็นสมุนไพรจีนที่มีใช้อย่างแพร่หลาย ช่วยในการรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน และ โรคหลอดเลือดหัวใจ รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ชาเจี่ยวกู้หลาน

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0