จานสังคโลก

ขนาด 12 x 12 ซม.


2021-10-31 13:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 200

จานสังคโลกแกะลายปลา ขนาด 12x12 ซม. เครื่องปั้นดินเผ่า จากเชียงใหม่ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ด จากภูมิปัญญา สู่งานหัตถศิลป์ศิลปินโอทอป รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

จานสังคโลก

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0