งาขาวคั่ว แบบเมล็ด

ปริมาณ 150 กรัม


2020-03-22 10:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 525

เราคัดสรรเฉพาะงาดำพันธุ์เมือง ที่เพาะปลูกทางภาคเหนือ ซึ่งมีกลิ่นหอม รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และแคลเซียมสูง อุดมคุณโประโยชน์จากธรรมชาติ รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

งาดำคั่ว แบบเมล็ด

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


งาขาว 100% ไมีมีวัถุกันเสีย (white Sesane 100% No Preservatives)


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0