ข้าวไรซ์เบอรี่

ปริมาณ 500 กรัม


2020-03-22 10:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 524

บ้านข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินเทรีย์ ผ่านกระบวนการโรงสีข้าว( มาตรฐาน GMP) มีตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ ห้องผลิตแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ตามมาตรฐานสากล รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ข้าวไรซ์เบอรี่

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0