กระเป๋า ไผ่สาน เล็ก

ขนาด 3.5 x 9 x 5 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง)


2019-04-24 12:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 330

เป็นการนำ ภูมิปัญญา จักสานของชาวบ้าน มาต่อยอด เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้าน โดยขบวนการ ทางความคิด สร้างสรรค์ และฝีมือ ความตั้งใจ ของชาวบ้าน ซึ่งมีมาช้านานแล้ว และสืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่ (OTOP Chiangmai)

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


หมายเหตุ : สินค้าจะมีลายและสีคละกันไปเรื่อยๆ สามารถสอบถามได้ที่ Line ID: otopcenter

สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0