กระเป๋าไผ่สานขอบต่อ

ขนาด 6 x 20 x 15 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)


2020-01-06 09:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 671

เป็นการนำภูมิปัญญา จักสานไม้ไผ่ ของชาวบ้านมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน โดยผ่านขบวนการ ทางความคิด สร้างสรรค์ และฝีมือ ความตั้งใจ ของชาวบ้าน ซึ่งมีมาช้านานแล้ว และสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน รับรองคุณภาพโดย ศูยน์ โอทอป เชียงใหม่

กระเป๋าไผ่สานขอบต่อ

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0