ชาอัสสัม

ปริมาณ 700 กรัม


2019-09-17 10:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

ชาพันธ์ุอัสสัม ปลุกในพื้นที่สูงเกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นชาต้นสูงตั้งแต่ 5 เมตร ขึ้นไป โดยใช้ไม้ไผ่ปีนขึ้นไปเก็บ รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ชาอัสสัม

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0