กล้วยทอดกรอบ

ปริมาณ 150 กรัม


2019-09-04 10:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 163

กล้วยฉาบ หอม กรอบอร่อย จากสะเมินป็นอำภอที่มี จึงได้นำกล้วยมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างมูลค่าให้แก่กล้วย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0