ข้าวอินทรีย์


2019-08-27 11:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 128

ข้าวอินทรีย์ ปลอดสารเคมี จากใจให้คุณ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้าวดีจากธรรมชาติ จากบ้านแม่แดดน้อย รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ข้าวอินทรีย์ ปริมาณ 1 กิโลกรัม

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0