ภาพวาด ทศชาติชาดก : ชาติที่ 8

นารทชาดก (อุเบกขาบารมี) : กระเบื้องเคลือบ เบญจรงค์


2019-05-31 13:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 334

พระเจ้าอังคติ กษัตริย์นครมิถิลา ใช้ชีวิต แสวงหาความสุข จากกามคุณ ทรงละทิ้ง พระราชกิจ ไม่สนการทำบุญ ทำทาน เพราะฟังธรรม คำสอนผิดๆ จากชีเปลือย รับรองคุณภาพ โดย ศุนย์ โอทอป เชียงใหม่

มหาชาดกชาติที่ 8 (45X74 ซม.)

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


สั่งซื้อ โดยไม่ต้องโอนเงิน ด้วยระบบ เก็บเงินปลายทาง

นารทชาดก

ในเรื่องนี้ พระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติ เป็นท้าวหมาพรหม นามว่า พระนารทะ ได้จำแลงกาย เป็นนักบวช มาแสดง ธรรมเทศนา สั่งสอน พระเจ้าอังคติ กษัตริย์นครมิถิลา ที่เคย ปกครองบ้านเมือง อยู่เย็นเป็นสุข ทรงศีลอุโบสถ ตลอดมา

จนวันหนึ่ง ได้สนทนาธรรม กับนักบวช ชีเปลือย คุณาชีวกะ

ทำให้เกิด หลงผิด ละเว้นการ รักษาศีล ทำทานเสียสิ้น หันมาโปรดปราน มหรสพรื่นเริง ไม่สนใจกิจการ ของบ้านเมือง

จนเมื่อได้ฟัง คำสั่งสอน ของพระนารทะ มหาพรหม ว่าการกระทำ สิ่งใดควรมีอุเบกขา คือการวางใจ เป็นกลาง ใช้ปัญญา พิจารณา ให้รอบคอบ เมื่อเห็นว่า สิ่งใดดี มีประโยชน์ จึงเชื่อ และปฏิบัติตาม พระเจ้าอังคติ จึงกลับมา ตั้งอยู่ใน ทศพิธราชธรรม ดังเดิม บารมี ประจำเรื่องนี้ ก็คือ "อุเบกขาบารมี"

สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0